viz
Vizitky

Vytiskněte si vizitky v kvalitě srovnatelné s ofsetovým tiskem

Pomocí této sady si vyrobíte vlastní vizitky v kvalitě srovnatelné s ofsetovým tiskem. Vlastní výroba menšího množství zamezí zbytečné likvidaci mnoha zastaralých vizitek. Vzhled vizitek a informace na nich budou vždy aktuální !

Vizitky jsou dodávány ve třech provedeních.

!